Філіпчук Наталія Василівна Print
Article Index
Філіпчук Наталія Василівна
Наукові інтереси, публікації
All Pages

Посада: заступник декана з навчально-виховної роботи, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом


Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Деталізована інформація: закінчила економічний факультет ЧНУ ім. Ю.Федьковича в 2004 році за спеціальністю "Менеджмент організацій". Працює на кафедрі економіки підприємства з 2004 року.

Кандидатська дисертація:
- спеціальність: 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
- тема роботи:"Регіональні особливості підвищення якості життя населення: соціально-економічний аспект",
- науковий керівник: к.е.н., доцент, докторант Інституту регіональних досліджень НАН України І.М. Буднікевич
- установа, де проведено захист: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Тематика наукових досліджень: якість життя населення на регіональному рівні

Курси, що читає: 1. Регіональна економіка

2. Психологія маркетингу

3. Психологія управління

4. Охорона праці

5. Економічна психологія та етика бізнесу

Контактна інформація:
- робочий телефон 51-25-21
- e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

назад - співробітники кафедри